GAME
客隊
吾叁吾
86
Q1 Q2 Q3 Q4 F
吾叁吾
18 31 18 19 86
方包超
15 3 9 8 35
日期: 09 Dec 22:00     地點: 官涌體育館
主隊
方包超
35
吾叁吾肆 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
KWAN Ho-yin 12 Y 41 12.0 7 3 42.9 5 2 40.0 0 0 0.0 4 1 5.0 3 2 0 0 1 15.0
Cheung Man Ho 18 Y 27 4.0 6 2 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 10 5 15.0 2 0 1 1 1 17.0
Lam Wai Lung 2 Y 37 18.0 13 9 69.2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4.0 3 6 0 3 0 24.0
Chow Chi Yeung 33 Y 50 34.0 19 13 68.4 2 1 50.0 9 5 55.6 8 5 13.0 2 5 2 1 2 44.0
蕭偉延 24 Y 51 12.0 10 6 60.0 4 0 0.0 0 0 0.0 9 2 11.0 0 1 1 1 2 16.0
Tai Kwan Kit 88 49 6.0 3 2 66.7 1 0 0.0 2 2 100.0 5 0 5.0 5 3 0 2 1 15.0
總和---- -- 86.0 58 35 60.3 12 3 25.0 11 7 63.6 38 15 53.0 15 17 4 8 7 131.0

方包超人 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
羅維朗 3 Y -34 4.0 6 1 16.7 2 0 0.0 4 2 50.0 5 0 5.0 4 0 1 4 2 1.0
鄭子希 24 Y -32 6.0 7 2 28.6 1 0 0.0 2 2 100.0 6 1 7.0 2 0 0 3 0 6.0
陳逸豐 4 Y -43 6.0 4 0 0.0 11 2 18.2 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 -11.0
鄭俊賢 25 Y -34 6.0 8 3 37.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5.0 1 1 2 1 1 9.0
陳潤豪 32 Y -35 13.0 7 2 28.6 6 3 50.0 0 0 0.0 2 1 3.0 0 0 0 3 0 5.0
陳語祺 23 -39 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2.0 0 0 0 1 0 -1.0
鄒卓亨 2 -38 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 0 5.0 1 0 0 1 3 4.0
總和---- -- 35.0 33 8 24.2 22 5 22.7 8 4 50.0 20 7 27.0 8 1 3 15 7 13.0

支持

你支持邊隊?
吾叁吾肆 方包超人
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54