GAME
客隊
Noi
36
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Noi
10 8 3 15 36
吾叁吾
17 20 17 27 81
日期: 07 Nov 21:00     地點: 官涌體育館
主隊
吾叁吾
81
Noir 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Chan Chi Wai 31 -29 3.0 4 1 25.0 9 0 0.0 1 1 100.0 3 2 5.0 3 0 0 2 2 -3.0
Hung Fan Kin 25 -37 10.0 8 2 25.0 2 2 100.0 0 0 0.0 6 1 7.0 0 0 0 0 4 11.0
Lo Wing Hong 23 -25 2.0 2 1 50.0 0 0 0.0 2 0 0.0 6 1 7.0 1 1 0 0 1 8.0
Leung Chi Chiu 13 -43 2.0 6 1 16.7 1 0 0.0 2 0 0.0 4 2 6.0 2 1 0 2 2 1.0
Tang Lok Chi 30 -28 3.0 4 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 5 1 6.0 2 0 0 7 0 0.0
Yang Ching Wai - -33 10.0 4 2 50.0 11 2 18.2 0 0 0.0 0 1 1.0 0 0 0 6 0 -6.0
YU KA KUI 7 -30 6.0 8 3 37.5 0 0 0.0 2 0 0.0 2 3 5.0 1 0 0 1 1 4.0
總和---- -- 36.0 36 10 27.8 24 5 20.8 7 1 14.3 26 11 37.0 9 2 0 18 10 15.0

吾叁吾肆 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Chow Chi Yeung 33 25 12.0 9 6 66.7 0 0 0.0 2 0 0.0 9 3 12.0 3 0 2 0 4 24.0
Yip Hing Man 10 31 36.0 10 6 60.0 18 7 38.9 4 3 75.0 2 1 3.0 3 3 0 2 0 27.0
KWAN Ho-yin 12 28 10.0 5 3 60.0 3 1 33.3 4 1 25.0 3 1 4.0 2 3 0 2 0 10.0
Wong chi hang 77 29 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 0 4.0 1 0 0 0 2 3.0
蕭偉延 24 41 10.0 3 2 66.7 5 2 40.0 0 0 0.0 7 2 9.0 0 1 1 0 1 17.0
Tong Ka Chun - 21 2.0 5 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 6 1 0 1 1 3.0
Lam Wai Lung 2 29 7.0 5 3 60.0 2 0 0.0 1 1 100.0 6 1 7.0 1 6 0 1 0 16.0
Tai Kwan Kit 88 21 4.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 3 0 0 1 0 7.0
總和---- -- 81.0 41 22 53.7 28 10 35.7 13 7 53.8 32 8 40.0 19 14 3 7 8 107.0

支持

你支持邊隊?
Noir 吾叁吾肆
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54