GAME
客隊
川龍
27
Q1 Q2 Q3 Q4 F
川龍
12 7 4 4 27
GIA
8 14 14 15 51
日期: 06 Jul 22:00     地點: 林士德體育館
主隊
GIA
51
川龍 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
CHUNG MAN FUNG 13 Y -16 3.0 3 0 0.0 2 1 50.0 0 0 0.0 1 0 1.0 3 1 0 1 2 3.0
Daniel Chui 2 Y -11 0.0 3 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0 1 0 -10.0
Too Ho Kei 3 Y -24 6.0 5 3 60.0 2 0 0.0 0 0 0.0 11 3 14.0 0 3 0 4 1 15.0
Pang kat shing 28 -19 10.0 4 1 25.0 5 2 40.0 2 2 100.0 8 1 9.0 0 1 0 2 0 12.0
Yeung Wai Yin 5 -8 6.0 6 3 50.0 0 0 0.0 2 0 0.0 2 0 2.0 0 0 0 1 3 2.0
LUI PING HIM 22 -28 2.0 10 1 10.0 0 0 0.0 2 0 0.0 4 1 5.0 3 0 0 5 4 -6.0
Chan hoi kei 31 -20 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1.0 2 0 0 2 0 -2.0
總和---- -- 27.0 34 8 23.5 16 3 18.8 6 2 33.3 27 6 33.0 8 5 0 16 10 14.0

GIANTS 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Gary Wong 9 Y 10 13.0 7 3 42.9 3 1 33.3 6 4 66.7 3 2 5.0 1 3 0 2 2 12.0
Jason Chiu 6 Y 12 4.0 5 2 40.0 2 0 0.0 0 0 0.0 4 0 4.0 0 0 0 1 1 2.0
Ray Lui 13 Y 10 2.0 7 1 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 5 1 6.0 1 1 1 1 3 4.0
Kirin Chan 55 Y 17 8.0 8 4 50.0 3 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2.0 2 2 0 0 1 7.0
Simon Leung 30 Y 1 2.0 4 1 25.0 1 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2.0 3 0 0 1 0 2.0
Wing Wong 84 20 7.0 6 3 50.0 0 0 0.0 2 1 50.0 2 3 5.0 0 2 0 0 4 10.0
Kit Chan 14 25 9.0 8 4 50.0 2 0 0.0 2 1 50.0 0 2 2.0 3 1 0 1 0 7.0
Chris Kwok 3 14 4.0 6 2 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1.0 2 1 0 1 1 3.0
Teddy Leung 1 11 2.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4.0 2 2 1 0 0 11.0
總和---- -- 51.0 52 21 40.4 11 1 9.1 10 6 60.0 20 11 31.0 14 12 2 7 12 58.0

支持

你支持邊隊?
川龍 GIANTS
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37