GAME
客隊
超鋒
56
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒
8 10 19 19 56
UBS
3 14 6 17 40
日期: 10 Jun 22:00     地點: 楊屋道體育館
主隊
UBS
40
超鋒出精小隊 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Chow Tsz Ngo 24 Y 16 24.0 14 6 42.9 12 3 25.0 5 3 60.0 3 0 3.0 3 3 0 0 1 14.0
LAW KAI SANG 20 Y 5 4.0 4 2 50.0 1 0 0.0 0 0 0.0 5 0 5.0 0 0 0 3 3 3.0
Hung Yat Sing 1 Y 16 5.0 3 1 33.3 3 1 33.3 0 0 0.0 4 0 4.0 6 1 0 1 0 11.0
Lok Ting Hin 61 Y 16 4.0 4 1 25.0 0 0 0.0 3 2 66.7 8 2 10.0 0 0 1 1 1 10.0
Ma KING PUI TONY 8 16 6.0 11 3 27.3 0 0 0.0 2 0 0.0 4 4 8.0 0 1 0 1 1 4.0
Mak chun wing 7 11 13.0 9 5 55.6 1 1 100.0 0 0 0.0 4 4 8.0 0 1 0 0 1 18.0
總和---- -- 56.0 45 18 40.0 17 5 29.4 10 5 50.0 28 10 38.0 9 6 1 6 7 60.0

UBS 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Shek Sum In 77 Y -16 12.0 10 3 30.0 12 2 16.7 0 0 0.0 0 4 4.0 0 2 0 4 4 -3.0
Cedric 3 Y -11 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 1 7.0 2 0 0 1 0 5.0
Wong Chun Yan 34 Y -3 2.0 7 1 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4.0 2 0 0 2 0 0.0
TseChiYuen 32 Y -18 0.0 0 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 5 1 6.0 0 0 0 0 2 3.0
Chan Yik Kui 4 Y -16 24.0 25 9 36.0 8 1 12.5 3 3 100.0 11 9 20.0 1 1 1 3 1 21.0
Kong Ho Cheung 9 -4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 -1.0
Terry Kwok 12 -2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
Moy Chee Shun 14 -12 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2.0 0 0 0 0 0 1.0
Lok Kin Ping 21 0 2.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 1 0 0 0 1 4.0
Leung Nok Yin 27 2 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -1.0
總和---- -- 40.0 48 14 29.2 23 3 13.0 3 3 100.0 26 18 44.0 6 3 1 11 10 29.0

支持

你支持邊隊?
超鋒出精小隊 UBS
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37