GAME
客隊
CAC
20
Q1 Q2 Q3 Q4 F
CAC
8 4 6 2 20
火雞
20 6 16 19 61
日期: 13 Sep 21:00     地點: 林士德體育館B場
主隊
火雞
61
CACTUS 得分 兩分 三分 罰球 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 入球 入球 入球 犯規 效率
CHIEN TAT CHI 15 Y 25:31 -19 0.0 0 0 0 0 0.0
LEUNG SHIU PONG 37 Y 34:50 -28 0.0 0 0 0 0 0.0
FUNG YIU PUN 3 Y 20:48 -29 0.0 0 0 0 1 0.0
AU MAN CHUN 8 Y 24:22 -26 2.0 1 0 0 1 3.0
SZETO CHUN PUI 19 Y 35:37 -36 6.0 3 0 0 1 9.0
TAM KIN MING 23 30:18 -28 12.0 6 0 0 5 18.0
LEUNG KA WO 10 28:30 -39 0.0 0 0 0 0 0.0
總和---- -- -- 20.0 10 0 0 8 30.0

火雞 得分 兩分 三分 罰球 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 入球 入球 入球 犯規 效率
陳偉傑 13 Y 25:10 26 4.0 2 0 0 0 6.0
劉兆東 22 Y 19:21 19 7.0 2 1 0 0 10.0
黃錦烽 3 Y 21:44 18 6.0 1 1 1 1 9.0
鄒家雄 30 Y 23:30 16 9.0 4 0 1 0 14.0
梁柏康 1 Y 32:59 30 19.0 6 1 4 0 30.0
王瑞麟 77 13:56 15 0.0 0 0 0 0 0.0
李宇安 - 16:03 19 4.0 1 0 2 0 7.0
陸冠恒 5 20:00 27 4.0 2 0 0 0 6.0
袁嘉維 10 07:51 10 4.0 2 0 0 0 6.0
李豐原 00 19:06 25 4.0 2 0 0 0 6.0
總和---- -- -- 61.0 22 3 8 1 94.0

支持

你支持邊隊?
CACTUS 火雞
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54