GAME
客隊
曉青
43
Q1 Q2 Q3 Q4 F
曉青
11 8 9 15 43
吾叁吾
16 23 11 16 66
日期: 10 Jul 22:00     地點: 官涌體育館
主隊
吾叁吾
66
曉青 吾叁吾肆

兩分比率

三分比率

罰球比率

曉青 吾叁吾肆
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 43.0

Leung Chung Yin
#12
60.0

蕭偉延
#15
兩分入球 11.0

Leung Chung Yin
#3
21.0

蕭偉延
#5
三分入球 7.0

Leung Chung Yin
#2
3.0

Yip Hing Man
#2
籃板總數 27.0

Chau Wing Fu
#7
38.0

Ben
#10
助攻 6.0

黃嘉鴻
#2
14.0

Yip Hing Man
#5
偷波 10.0

黃嘉鴻
#2
13.0

KWAN Ho-yin
#5
封阻 2.0

林家安
#1
2.0

Lam Wai Lung
#1
效率 36.0

Leung Chung Yin
#13
66.0

蕭偉延
#18

留言

支持

你支持邊隊?
曉青 吾叁吾肆
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十七日, 2020 下午11:42
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十三日, 2020 上午1:43
 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22