GAME
客隊
川龍
27
Q1 Q2 Q3 Q4 F
川龍
12 7 4 4 27
GIA
8 14 14 15 51
日期: 06 Jul 22:00     地點: 林士德體育館
主隊
GIA
51
川龍 GIANTS

兩分比率

三分比率

罰球比率

川龍 GIANTS
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 27.0

Pang kat shing
#10
51.0

Gary Wong
#13
兩分入球 8.0

Too Ho Kei
#3
21.0

Kirin Chan
#4
三分入球 3.0

Pang kat shing
#2
1.0

Gary Wong
#1
籃板總數 33.0

Too Ho Kei
#14
31.0

Ray Lui
#6
助攻 8.0

CHUNG MAN FUNG
#3
14.0

Simon Leung
#3
偷波 5.0

Too Ho Kei
#3
12.0

Gary Wong
#3
封阻 0.0

CHUNG MAN FUNG
#0
2.0

Ray Lui
#1
效率 14.0

Too Ho Kei
#15
58.0

Gary Wong
#12

留言

支持

你支持邊隊?
川龍 GIANTS
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37