GAME
客隊
Bri
45
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Bri
4 9 13 19 45
Knights
18 16 16 17 67
日期: 21 Nov 20:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
Knights
67
Briano Knights

兩分比率

三分比率

罰球比率

Briano Knights
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 45.0

To Wai Nam
#13
67.0

楊子僑
#24
兩分入球 11.0

wing
#3
27.0

楊子僑
#11
三分入球 5.0

To Wai Nam
#3
1.0

嚴超榮
#1
籃板總數 18.0

To Wai Nam
#7
33.0

楊子僑
#10
助攻 11.0

cheng kan
#4
15.0

楊子僑
#4
偷波 8.0

To Wai Nam
#3
4.0

陳健偉
#2
封阻 2.0

cheng kan
#1
0.0

何啓俊
#0
效率 42.0

To Wai Nam
#13
84.0

楊子僑
#32

留言

支持

你支持邊隊?
Briano Knights
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37