GAME
客隊
川龍
43
Q1 Q2 Q3 Q4 F
川龍
10 13 10 10 43
DQ
13 19 13 6 51
日期: 24 Sep 22:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
DQ
51
川龍 DQ

兩分比率

三分比率

罰球比率

川龍 DQ
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 43.0

Chan Tsz Kin
#14
51.0

cheung(DQ)
#27
兩分入球 11.0

Pang kat shing
#3
16.0

cheung(DQ)
#9
三分入球 7.0

Chan Tsz Kin
#4
3.0

cheung(DQ)
#3
籃板總數 24.0

Pang kat shing
#10
31.0

Wong Cheung Ying
#9
助攻 10.0

Pang kat shing
#2
10.0

Cheng chi man
#3
偷波 5.0

Pang kat shing
#2
6.0

cheung(DQ)
#2
封阻 1.0

Pang kat shing
#1
0.0

Tam wing lun
#0
效率 32.0

Pang kat shing
#22
51.0

cheung(DQ)
#23

留言

支持

你支持邊隊?
川龍 DQ
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54
 • PebyFleed
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月三日, 2019 上午6:13