GAME
客隊
超鋒B
31
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒B
9 5 4 13 31
通洲
13 8 5 8 34
日期: 27 Aug 21:00     地點: 林士德體育館
主隊
通洲
34
超鋒B 通洲工業

兩分比率

三分比率

罰球比率

超鋒B 通洲工業
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 31.0

Pak Long To
#10
34.0

Lin
#13
兩分入球 9.0

Lok Ting Hin
#4
11.0

Lin
#6
三分入球 4.0

Pak Long To
#2
2.0

Malam
#1
籃板總數 21.0

Lok Ting Hin
#7
42.0

Lin
#13
助攻 7.0

Chu Wang Fung
#3
7.0

CHAN CHIN FAI
#3
偷波 13.0

Hung Yat Sing
#6
7.0

Wong Ka Lun
#3
封阻 2.0

Lee Chun Pang
#1
1.0

Malam
#1
效率 25.0

Lok Ting Hin
#12
25.0

Malam
#18

留言

支持

你支持邊隊?
超鋒B 通洲工業
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54