GAME
客隊
超鋒B
49
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒B
15 17 7 10 49
永瓊
10 6 9 10 35
日期: 24 Jul 22:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
永瓊
35
超鋒B 永瓊

兩分比率

三分比率

罰球比率

超鋒B 永瓊
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 49.0

Tse Ho Tsun
#10
35.0

冼彤霖
#11
兩分入球 12.0

Law Kai Sang
#3
13.0

冼彤霖
#4
三分入球 5.0

Tse Ho Tsun
#3
2.0

吳子超
#2
籃板總數 40.0

Lee Chun Pang
#12
32.0

Lee Chun Kit
#8
助攻 10.0

Law Kai Sang
#4
8.0

吳子超
#3
偷波 11.0

Lee Chun Pang
#5
8.0

吳子超
#4
封阻 3.0

Lok Ting Hin
#2
1.0

冼彤霖
#1
效率 56.0

Lee Chun Pang
#18
24.0

吳子超
#15

留言

支持

你支持邊隊?
超鋒B 永瓊
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54