GAME
客隊
超鋒B
49
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒B
15 17 7 10 49
永瓊
10 6 9 10 35
日期: 24 Jul 22:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
永瓊
35
超鋒B 永瓊

兩分比率

三分比率

罰球比率

超鋒B 永瓊
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 49.0

Tse Ho Tsun
#10
35.0

冼彤霖
#11
兩分入球 12.0

Law Kai Sang
#3
13.0

冼彤霖
#4
三分入球 5.0

Tse Ho Tsun
#3
2.0

吳子超
#2
籃板總數 40.0

Lee Chun Pang
#12
32.0

Lee Chun Kit
#8
助攻 10.0

Law Kai Sang
#4
8.0

吳子超
#3
偷波 11.0

Lee Chun Pang
#5
8.0

吳子超
#4
封阻 3.0

Lok Ting Hin
#2
1.0

冼彤霖
#1
效率 56.0

Lee Chun Pang
#18
24.0

吳子超
#15

留言

支持

你支持邊隊?
超鋒B 永瓊
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • PebyFleed
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  星期二 上午6:13
 • Ka Hung Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月二十三日, 2019 上午2:37
 • MillTen
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十一日, 2019 上午2:59
 • MichaelCaush
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月六日, 2019 下午3:44
 • Interfacesif
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十七日, 2019 上午1:53