GAME
客隊
三頭犬
53
Q1 Q2 Q3 Q4 F
三頭犬
13 21 6 13 53
鬼見愁
10 7 30 16 63
日期: 09 Jul 22:00     地點: 大窩口體育館
主隊
鬼見愁
63
三頭犬 鬼見愁

兩分比率

三分比率

罰球比率

三頭犬 鬼見愁
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 53.0

wong ching lam
#21
63.0

Man
#23
兩分入球 14.0

wong ching lam
#6
14.0

Man
#5
三分入球 5.0

Lam sai him
#4
11.0

Chan Man Ho
#6
籃板總數 28.0

Lai kin kwong
#10
32.0

Man
#9
助攻 9.0

wong tak hong
#3
14.0

Kwok Ho Yin
#4
偷波 12.0

Yip Chun Mo
#3
8.0

chua kwok kui
#3
封阻 0.0

wong ching lam
#0
3.0

Chan Wing Kai
#3
效率 49.0

Lai kin kwong
#15
71.0

Man
#30

留言

支持

你支持邊隊?
三頭犬 鬼見愁
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54
 • PebyFleed
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月三日, 2019 上午6:13