GAME
客隊
Pos
48
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Pos
12 4 19 13 48
Knights
8 8 8 10 34
日期: 02 Jul 22:00     地點: 林士德體育館
主隊
Knights
34
Post 80s Knights

兩分比率

三分比率

罰球比率

Post 80s Knights
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 48.0

Cheung Ho Yin Wallace
#12
34.0

黎耀庭
#10
兩分入球 20.0

Cheung Ho Yin Wallace
#6
16.0

周炳燊
#4
三分入球 1.0

Tsang Cee Kin
#1
0.0

張志遠
#0
籃板總數 38.0

Tsang Chiu ngai Dave
#12
35.0

陳偉文
#7
助攻 7.0

Tsang Chiu ngai Dave
#3
8.0

張志遠
#3
偷波 7.0

Chung Ming Ho Mike
#3
11.0

陳偉文
#3
封阻 0.0

Tsang Chiu ngai Dave
#0
0.0

張志遠
#0
效率 51.0

Yeung Ka nam Angus
#13
25.0

黎耀庭
#10

留言

支持

你支持邊隊?
Post 80s Knights
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  20 小時前
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  星期二 下午8:16
 • OlegBop
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  二月一日, 2020 下午4:47
 • Stevensoose
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月十一日, 2019 下午11:54
 • PebyFleed
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十二月三日, 2019 上午6:13