GAME
客隊
Bri
51
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Bri
8 11 15 17 51
超大波
11 16 18 10 55
日期: 13 Mar 21:00     地點: 林士德體育館
主隊
超大波
55
Briano 超大波

兩分比率

三分比率

罰球比率

Briano 超大波
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 51.0

pang chi hong
#15
55.0

Ho Yun Sang
#11
兩分入球 9.0

To Wai Nam
#5
20.0

Ho Yun Sang
#4
三分入球 9.0

pang chi hong
#3
2.0

Ng Tsz Chiu
#1
籃板總數 43.0

To Wai Nam
#9
33.0

Choi Chun Yin
#7
助攻 7.0

pang chi hong
#3
13.0

Sze Kai Hing
#5
偷波 1.0

chiu shuk kit
#1
7.0

Leung Man Kin
#3
封阻 1.0

cheng kan
#1
3.0

Choi Chun Yin
#3
效率 43.0

lam chi wing
#14
64.0

Leung Man Kin
#14

留言

支持

你支持邊隊?
Briano 超大波
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十七日, 2020 下午11:42
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十三日, 2020 上午1:43
 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22
 • Mawikgog
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月七日, 2020 下午8:16