GAME
客隊
超鋒
44
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒
13 13 6 12 44
DQ
5 11 10 23 49
日期: 26 Feb 22:00     地點: 北葵涌鄧肇堅體育館
主隊
DQ
49
超鋒出精小隊 DQ

兩分比率

三分比率

罰球比率

超鋒出精小隊 DQ
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 44.0

Hung Yat Sing
#19
49.0

albert li
#17
兩分入球 13.0

Hung Yat Sing
#5
10.0

Micky
#6
三分入球 3.0

Hung Yat Sing
#2
6.0

albert li
#5
籃板總數 38.0

Lok Ting Hin
#10
31.0

Micky
#9
助攻 7.0

LAW KAI SANG
#3
10.0

Wong Ka Cheong
#4
偷波 6.0

Ma KING PUI TONY
#3
10.0

Wong Ka Cheong
#4
封阻 2.0

Ma KING PUI TONY
#1
3.0

Wong Ka Cheong
#1
效率 40.0

Hung Yat Sing
#16
49.0

Tam wing lun
#16

留言

支持

你支持邊隊?
超鋒出精小隊 DQ
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37