GAME
客隊
超鋒
36
Q1 Q2 Q3 Q4 F
超鋒
10 1 12 13 36
HM
7 4 14 6 31
日期: 20 Feb 22:00     地點: 林士德體育館
主隊
HM
31
超鋒出精小隊 Harbour Man

兩分比率

三分比率

罰球比率

超鋒出精小隊 Harbour Man
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 36.0

Chow Tsz Ngo
#23
31.0

LEE Yun Loi
#11
兩分入球 7.0

Chow Tsz Ngo
#3
11.0

LEE Yun Loi
#5
三分入球 4.0

Chow Tsz Ngo
#4
2.0

TSANG Ka yu
#1
籃板總數 31.0

Ma KING PUI TONY
#10
36.0

HUNG sze ming
#7
助攻 6.0

Hung Yat Sing
#5
2.0

HUNG sze ming
#1
偷波 11.0

Hung Yat Sing
#4
9.0

Lok Hou Un
#3
封阻 2.0

Ma KING PUI TONY
#1
0.0

HUNG sze ming
#0
效率 27.0

Hung Yat Sing
#11
17.0

LEE Yun Loi
#9

留言

支持

你支持邊隊?
超鋒出精小隊 Harbour Man
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37