GAME
客隊
UBS
36
Q1 Q2 Q3 Q4 F
UBS
9 10 5 12 36
超鋒
24 19 13 17 73
日期: 29 Jan 22:00     地點: 楊屋道體育館
主隊
超鋒
73
UBS 超鋒出精小隊

兩分比率

三分比率

罰球比率

UBS 超鋒出精小隊
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 36.0

Shek Sum In
#18
71.0

Chow Tsz Ngo
#17
兩分入球 9.0

TseChiYuen
#3
24.0

Hung Yat Sing
#6
三分入球 5.0

Shek Sum In
#3
6.0

Chow Tsz Ngo
#3
籃板總數 27.0

Shek Sum In
#8
46.0

Lok Ting Hin
#11
助攻 5.0

Kong Ho Cheung
#1
15.0

Hung Yat Sing
#6
偷波 4.0

Cheng Tak Yin
#2
13.0

Hung Yat Sing
#6
封阻 1.0

TseChiYuen
#1
2.0

Lok Ting Hin
#1
效率 13.0

TseChiYuen
#8
88.0

Hung Yat Sing
#23

留言

支持

你支持邊隊?
UBS 超鋒出精小隊
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  星期一 下午7:37
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十七日, 2020 下午11:42
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  八月十三日, 2020 上午1:43
 • Abuff
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月二十九日, 2020 下午10:31
 • Dennis Wong
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  七月八日, 2020 下午11:22