GAME
客隊
新·悅
48
Q1 Q2 Q3 Q4 F
新·悅
12 15 4 17 48
Hom
16 6 11 13 46
日期: 15 Aug 22:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
Hom
46
新·悅湖石地 Homer

兩分比率

三分比率

罰球比率

新·悅湖石地 Homer
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 46.0

Lam yiu tung
#18
46.0

Cheng Wai Chun
#14
兩分入球 12.0

Lam yiu tung
#4
17.0

Cheng Wai Chun
#5
三分入球 7.0

Lam yiu tung
#3
2.0

Wah Chan
#1
籃板總數 33.0

Lam yiu tung
#10
18.0

Cheng Wai Chun
#5
助攻 10.0

CHENG CHI CHUNG
#4
9.0

Andy Lee
#4
偷波 6.0

Fung chun ho
#2
11.0

Kobe Chan
#3
封阻 0.0

CHENG CHI CHUNG
#0
2.0

Kobe Chan
#1
效率 39.0

Lam yiu tung
#22
41.0

Cheng Wai Chun
#17

留言

支持

你支持邊隊?
新·悅湖石地 Homer
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • napilim.pro
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  三月十四日, 2021 下午11:26
 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29