GAME
客隊
鬼見愁
56
Q1 Q2 Q3 Q4 F
鬼見愁
12 16 15 13 56
瑪麗翁
13 9 21 11 54
日期: 14 Mar 22:00     地點: 楊屋道體育館
主隊
瑪麗翁
54
鬼見愁 瑪麗翁

兩分比率

三分比率

罰球比率

鬼見愁 瑪麗翁
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 56.0

chua kwok kui
#18
54.0

龔浩汶
#17
兩分入球 22.0

Yip Chun Kit
#8
17.0

龔浩汶
#5
三分入球 2.0

Chan Man Ho
#1
6.0

曾建榮
#2
籃板總數 39.0

Yip Chun Kit
#19
27.0

lau kai ho
#8
助攻 10.0

Yip Chun Kit
#4
9.0

曾建榮
#3
偷波 6.0

Chan Man Ho
#2
8.0

龔浩汶
#3
封阻 0.0

Chan Man Ho
#0
2.0

cheung chun hung
#1
效率 55.0

Yip Chun Kit
#28
49.0

劉霑
#16

留言

支持

你支持邊隊?
鬼見愁 瑪麗翁
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37