GAME
客隊
HWA
76
Q1 Q2 Q3 Q4 F
HWA
25 16 17 18 76
瑪麗翁
20 12 14 21 67
日期: 20 Nov 21:00     地點: 北葵涌鄧肇堅體育館
主隊
瑪麗翁
67
HWA 瑪麗翁

兩分比率

三分比率

罰球比率

HWA 瑪麗翁
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 76.0

Tang Cheuk Yan
#22
67.0

張卓文
#20
兩分入球 31.0

Tang Cheuk Yan
#10
19.0

張卓文
#6
三分入球 2.0

Chau Wai man
#1
6.0

龔浩汶
#5
籃板總數 28.0

WONG KING HEI
#7
20.0

張卓文
#8
助攻 3.0

Chau Wai man
#2
6.0

龔浩汶
#2
偷波 4.0

Tang Cheuk Yan
#3
3.0

羅展弘
#2
封阻 1.0

Tang Cheuk Yan
#1
0.0

龔浩汶
#0
效率 75.0

Chau Wai man
#26
58.0

張卓文
#22

留言

支持

你支持邊隊?
HWA 瑪麗翁
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37