GAME
客隊
射出面
14
Q1 Q2 Q3 Q4 F
射出面
3 5 0 6 14
通洲
17 8 13 25 63
日期: 26 Oct 21:00     地點: 蕙荃體育館
主隊
通洲
63
射出面定入面 通洲工業

兩分比率

三分比率

罰球比率

射出面定入面 通洲工業
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 14.0

錢家豪
#6
63.0

Lau Cheung faat
#23
兩分入球 6.0

錢家豪
#3
21.0

Lau Cheung faat
#7
三分入球 0.0

錢家豪
#0
6.0

Lau Cheung faat
#3
籃板總數 16.0

林懿行
#3
40.0

Wong Ka Lun
#9
助攻 3.0

錢家豪
#1
21.0

Lo Chi Chung
#7
偷波 10.0

胡佐謙
#4
18.0

Lam Chun Kit
#3
封阻 3.0

Gary Ngai
#2
1.0

LEUNG PAK HO
#1
效率 -13.0

Gary Ngai
#3
85.0

Lau Cheung faat
#19

留言

支持

你支持邊隊?
射出面定入面 通洲工業
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Johnny
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十一月十三日, 2020 上午11:09
 • Ng waih o
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月三十一日, 2020 下午6:32
 • HeaterSum
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月二十七日, 2020 下午7:04
 • shevious
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  十月十九日, 2020 下午7:29
 • Sergeykeync
  剛剛加入了 Ad Hoc Basketball League。
  九月二十一日, 2020 下午7:37